Revalidatie na Corona(COVID-19) – Happel Fysiotherapie – Wijk bij Duurstede

Happel Fysiotherapie

Uw persoonlijke fysiotherapeut in Wijk bij Duurstede

Revalidatie na Corona(COVID-19)

Bij Happel Fysiotherapie is het mogelijk te revalideren na een doorgemaakte corona(COVID-19) infectie.

De fysiotherapeut heeft zich  middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. In deze e-learning werd alle beschikbare kennis aangeboden in een overzichtelijke module.  Aanvullend volgt de fysiotherapeut via Chronisch ZorgNet periodieke Webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast werkt de fysiotherapeut samen met andere zorgaanbieders. Zo kan bijvoorbeeld bij spreek- en slikklachten een logopedist bij de zorg worden betrokken of een ergotherapeut als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten veel moeite kost. Een diëtiste kan adviseren bij verminderde eetlust of gewichtsschommelingen. 

De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, zoal bijvoorbeeld angst of depressie worden gesignaleerd door de fysiotherapeut (die geleerd heeft dit te herkennen), vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen.